Эволюция человечества выходит на новые горизонты. Этому способствуют инновационные технологии, новые принципы и идеологии развития человечества.

4 июня 2016 года в г.Скадовске прошла Первая Научно-Философская Конференция Философов Синтеза в Украине «Метагалактическое Единство Землян. Цивилизованные пути развития Украины».

Мероприятие было организовано в рамках Регионального Съезда Философов Синтеза в Украине при поддержке общественной организации «Метагалактический Центр Херсона».
Основная цель — донести людям научно-философскую мысль, смысл и суть новых идей, которые ищет современное общество. Были подняты темы единства культуры, образования, медицины, воспитания, экономического роста и метагалактического развития Человека Новой Эпохи, а также Цивилизационного пути развития Украины.

В работе конференции приняли участие 103 человека из 14 регионов Украины. Философы Синтеза различных видов деятельности — учёные, врачи, инженеры, экономисты, кибернетик и физик-исследователь космических технологий — поделились опытом использования методик Философии Синтеза, как новой научно-философской парадигмы современности.

Вывод исследователей однозначен — никакие научные инновации, декларации и указы не изменят ситуацию в мире, если не изменить самого Человека, его принципы, цели и жизненные ценности.

 

Резолюція
першої науково-філософської конференції
Філософів Синтезу в Україні
«Метагалактична єдність землян.
Перспективні шляхи цивілізованого розвитку України»

м. Скадовськ Херсонської області, 4 червня 2016 року.

За ініціативою Громадської організації наукового, філософського, творчого підходу розвитку Людини нової епохи «Метагалактичний Центр Херсона» проведена перша науково-філософська конференція.

Основна мета конференції – донести людям науково-філософську думку про Нові Ідеї, які в даний час шукає суспільство та об’єднати людей доброї волі, представників державних і Громадських організацій, Метагалактичних Центрів України, новаторів та професіоналів для вирішення питань на теми людської єдності, культури, освіти, виховання, взаємовідносин у сім’ї та суспільстві, економічного росту та метагалактичного розвитку Людини Нової епохи. Ці питання потребують для своєї реалізації нового позитивного мислення, яке базується на цілісному уявленні про Людину та світ, більш свідомому ставленні до свого громадянського обов’язку.

На конференції обговорювались питання освіти, культури, виховання, економічного росту, нового цивілізаційного шляху розвитку України та загальнолюдські цінності, нові погляди та методи, нові кроки, які необхідно нам всім здійснити сьогодні, щоб завтрашній день української нації та людства в цілому, по-справжньому став «Золотим Віком» в розвитку цивілізації Землян, на новому еволюційному витку в історії планети Земля. Вагома частина доповідей присвячена Духовним основам здоров’я Людини.

Філософи Синтезу різних напрямів діяльності – від вчених, психологів, освітян, лікарів, економістів до кібернетика та фізика-дослідника космічних технологій, поділились досвідом використання методик Синтезу.

В роботі конференції взяли участь всього 103 Людей: 101 Людина з 15 міст України (Біла Церква, Вишневе, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Одеса, Скадовськ, Херсон, Черкаси, Чернігів) та дві Людини з  Кишинева (Молдавія).

Зроблено 17 науково-філософських доповідей та подано ілюстративний матеріал по презентації проекту Метагалактична Цивілізація Планети Земля.

Також на конференції розроблено Стратегію подальшої спільної діяльності Метагалактичних Центрів України.

Надійшла пропозиція створити Метагалактичну Академію Наук України (МАНУ) та один раз на два роки проводити Науково-Філософські Конференції при Метагалактичних Центрах.

Учасники конференції на заключному засіданні обговорили заслухані доповіді та прийняли наступні рішення:

  1. Продовжити подальшу спільну діяльність по впровадженню Стандартів, Законів, Методів, Практик Філософії Синтезу. Втілювати напрацьовані освітні та просвітницькі теми у навчальні програми для формування цілісного світогляду Людини.
  2. Підтримати ініціативу створення Метагалактичної Академії Наук України. Створити ініціативну групу по вивченню та втіленню даного рішення в Життя.
  3. Створити в перспективі при Метагалактичних Центрах різновікові структури.
  4. Матеріали конференції видати збірником.
  5. Створити постійно діючу ініціативну групу для роботи в період між конференціями для впровадження рішення Резолюції.
  6. Звернутися до громадськості, волонтерських організацій, державних і бізнес структур щодо підтримки Резолюції.
  7. Дану Резолюцію довести до відома законодавчих та виконавчих органів влади усіх рівнів підпорядкування.

 

Від Оргкомітету:

Хохленко Тетяна Анатоліївна ГО «Метагалактичний Центр Херсона»,
Організатор Проекту

Ткаченко Тамара Павлівна    ГО «Філософсько-просвітницький Метагалактичний Центр Біла Церква»

Панченко Сергій Євгенійович ГО «Метагалактичний Центр Харкова»

Андрусіва Людмила Володимирівна ГО «Метагалактичний Центр Херсона»

Поделиться: