Новий цикл розвитку людства — це Метагалактична Цивілізація.
Цивілізація, яка може існувати і тим більше розвиватися, еволюціонувати лише в умовах Метагалактичної самоорганізації, пізнаючи і застосовуючи її закони і стандарти.

В умовах Метагалактичної дійсності, метою всіх процесів є ЛЮДИНА, її якість, розвиток, гідність. В новому цивілізаційному циклі всі науки і дисципліни матимуть право на існування, якщо вони спрямовані на розвиток ЛЮДИНИ.

Зростаюча економіка, економіка яка прогресує, — це економіка, яка служить людині. Тобто, досягнення прибутку будь-якою ціною, з метою накопичення капіталу — це інволюційний процес в Метагалактичній Цивілізації і згодом приведе до руйнування процесу з усіма його учасниками.

Цікаво те, що ми входимо в умови, коли навіть саме маленьке домогосподарство, не маючи великих ресурсів, буде економічно зростати, впроваджуючи тренди, тенденції, основи Метагалактичної Цивілізації.

Застосовуючи умови Фінансової економіки технологій, як шостого економіко-технологічного укладу, умови синтезу творчості і виробництва, синтезу науки і культури, організовуючи і керуючи навколишньою матерією, ми наведемо лад у нашому планетарному домі і гармонійно вступимо в новий цикл розвитку життя.


Хохленко Костянтин
філософ Синтезу
МЦ Херсона
З доповіді ІІ науково-філософській конференції філософів Синтезу України

Поделиться: