Добре відомо, що масштабна ціль та стратегія її реалізації дозволять активізувати як команду, так і кожного в ній. Спочатку ставиться мета, потім визначаються способи її досягнення. Розглянемо Україну — яка спільна справа об’єднує всіх українців?

Головна причина ворожнечі ховається не в людях, а у відсутності справи.
Безумовно благої та святої. Справи, яка була б однаково дорога для всіх.
М. Федоров.

Розглянемо Україну – яка спільна справа об’єднує всіх українців? Яка МРІЯ країни та кожного її громадянина? Чи достатньо масштабні цілі ми ставимо та наскільки вони стратегічні? Чи бачимо ми себе у житті Майбутньої України? Наскільки усвідомлюємо відповідальність дій сьогодення та їх вплив на майбутнє? Чи існує така мета, яка б надихала та «запалювала» кожного українця?

Необхідна перспективна ідея!

Філософія Синтезу пропонує проект «Метагалактична Україна» — проект Спільної Справи українців, перспективу «Метагалактичної Цивілізації Землі» — Спільну Справу Людства в освоєнні Метагалактики і творчим явищем кожної людини, виховання Людини-Творця, де кожен – «перший посеред рівних», де «Всесвіт творить нас, а Метагалактика творить кожного» (Антропний принцип людини у всесвіті).

У «Словнику основних термінів Філософії науки»: «Антропний принцип – одне з базових тверджень сучасної космології, згідно з яким має місце дивна пристосованість Всесвіту до існування в ній людини. Ця пристосованість виражається в наявності дуже тонкої підгонки фундаментальних фізичних констант, при якій навіть малі відхилення від їх стандартних значень привели б до такої зміни властивостей Всесвіту, при якому виникнення в ній людини було б принципово неможливе».

За К. Ціолковським, за Законом Манізма – планета частина космосу, як і інші планети. «Людській рід повинен перетворити не тільки Землю, але і Всесвіт». Тобто філософи аргументували необхідність масштабування ідеї освоєння Людиною космосу. Спочатку думка філософа та науковця досягає вершин Метагалактики, а далі – Людина Метагалактики.

У доповіді «Старий Світ приречений. Новий Світ неминучий!» Римського Клубу провідні філософи констатують, що попередня модель зайшла в глухий кут. А що натомість? Пропонують ідею політики «повного світу» — «Всесвітня Рада Майбутнього» (World Future Council) Якоба фон Ікскулля і «Великий Перехід» (Great Transition) Пола Раскіна (формування «Єдиного Людства»).

Пропонується ідея «Нової освіти» — фундаментальної трансформації мислення, результатом якої має стати цілісний світогляд: гуманістичний, але вільний від антропоцентризму; відкритий розвитку, але цінуючи стійкість і піклується про майбутнє. Поряд з комплементарностью, стовпами «Нового освіти» Римський клуб бачить синергію – пошук мудрості, через примирення протилежностей і баланс.

Синергія – підсумовує ефект взаємодії двох або більше осіб, що характеризується тим, що їх дія істотно перевершує ефект кожного окремого людини. Знання і зусилля кількох людей можуть організовуватися таким чином, що вони взаємно посилюються. «Ціле більше суми окремих частин» (Аристотель). Але для цього необхідно їх об’єднати! Як? Спільною Справою!

Перспективу позначили, але вона тим не менш в рамках Планети! Масштаб планетарний!

При цьому неминучість виходу людства в космос розглядається в «Філософії спільної справи» з самих різних сторін – природних, соціально-економічних, моральних. Аргументи «за» — різноманітні. Головний з них – твердження про неможливість досягти повної регуляції лише в межах Землі, що залежить від усього космосу. «Породжений крихітною землею, глядач безмірного простору, глядач світів цього простору має стати їхнім мешканцем і правителем».

«Під масштабну ідею притягнеться і фінансування». Вже кілька десятиліть Китайська влада активно сприяє «космічному» вихованню дітей, популяризує теми космосу, наукові проекти – програма «одна сім’я – одна дитина» неефективна, обрали шлях експансії у космос. Території нашої планети освоєні. Що далі?   

Якщо мета – Метагалактична Україна, ця мета активує і освітній, і научний, і технологічний, і промисловий потенціал країни, нову епоху «Нового Просвітництва» метагалактичних масштабів. Це і прагнення до нового, перехід кордонів,  експансія, творіння.

Людина міняється, міняється і горизонт її ареалу. Виховання нової людини – Людини Метагалактики, з кодексом честі, любові до планети, основами служіння та усвідомлення в творінні Спільної Справи – Метагалактичної.

Мета Метагалактичної України – освоєння космічного простору з розселенням і розвитком Людини Метагалактики і Людства цим. Новий сенс розвитку Людини Метагалактики – як нове натхнення і новий потужний імпульс розвитку нашої країни. Новий етап розвитку людства, існуючої цивілізації: освоєння світу порожніх метагалактичних територій!

Треба почати Космічний рух вгору, будуючи Метагалактичну Цивілізацію Планети!

Антоніна Радова
Філософ Синтезу

Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *