Діє принцип: «Хочеш змінити весь світ — почни з себе».

Для цього ми вчимося, діємо і служимо, бо «служачи іншим, ти зростаєш сам».

Філософія Синтезу — інноваційний напрямок, що об’єднує декілька видів діяльності, таких як філософія, освіта та наука. В результаті 25-літніх досліджень командою експертів сформовано фундаментальну базу розвитку потенціалу Людини випереджувального розвитку.

Філософія Синтезу досліджує людину та антропний принцип її розвитку, як одного з фундаментальних принципів сучасної космології, який фіксує зв’язок між великомасштабними властивостями Метагалактики та існуванням у ній людини-спостерігача.

Ми пропонуємо концепцію інноваційного соціального навчання на базі курсів перепідготовки Людини та програми, методи та технології у сфери просвітництва, виховання, культури, оздоровлення з метою задоволення інтересів та потреб громадян, суспільства та держави у галузі громадянського, культурно-цивілізованого гармонійного розвитку людини у суспільстві.

В результаті, Людина навчається оперувати знаннями, вміннями, правами та умовами масштабів усієї Метагалактики. І посвячується в Метагалактичне життя, стаючи дієздатним за своїм устрімленням, цілепокладанням, ідеями, сутями, сенсами та масштабами.

Поделиться: