Основи Освіти Людини-Творця

Система цивілізаційних відносин, яка існує на сьогодні в нашій країні, складалася на засадах цінностей людини, під впливом Стандартів, Законів, Методів і Правил життя з позиції планети, яка підтримувала розвиток Людини на примітивному буденному рівні. Процеси, які ми спостерігаємо, обумовлюються завершенням функціонування застарілих основ.

Людина змогла синтезувати досвід попередніх поколінь, здійснити його компактифікацію, тим самим вийти на новий рівень сприйняття життя.

Людина змінилася, і не тільки в Україні, змінилося все Людство, сутність Людини як різновида життя. Змінився внутрішній світ Людини, глибина думок, сила сенсів. Але зовнішня система, яка наразі функціонує лінійно, грубо, жорстко, ракурсом пересічного користувача, насправді змінюється дуже повільно. Це стосується і різноманітних сфер державної системи.

Входячи в умови нових можливостей, відчуваючи міць особистого потенціалу, Людині вже не комфортно жити за застарілих планетарних умов.

Витонченість людського буття має на меті перед суспільством:

Пошук нових основ, які закладали б нову форму будови системи освіти і виховання Людини, яка має творчо мислити мінімально планетарним масштабом і максимально – космічним або потенційно діяти у масштабах Всесвіту, тобто бути Людиною-Творцем.

Поняття «космос» і «Всесвіт» завжди використовувалися для визначення більш високих, по відношенню до Планети і Людини, явищ, які являють собою більш досконале і гармонійне начало.

Сучасна наука визначенню «космосу» і «всесвіту» ототожнює термін Метагалактика, який є більш конкретним за «космос» і «всесвіт» і, водночас ширший за ці поняття.

Поняття «Метагалактика» в даній Основі Освіти є базовим началом, що визначатиме найбільш актуальний тренд розвитку людства, яке випереджає цілу епоху.

Для того, щоб створити ефективну систему освіти нам необхідно визначити, кого ми виховуємо і чий потенціал будемо розвивати. Який образ людини ми зможемо сформувати на виході даної освітньої системи

Ким є Людина?

 Існує безліч інституцій, які окремо вивчають або анатомію Людини або її функціонал.

Людину, мається на увазі, не анатомічно, а як деяку соціальну, суспільну, громадську, духовну істоту, цілісну у синтезі частковості, яка дещо більш значима ніж просто біологічні системи тіла або соціумна реалізація в системі споживання. Навіть психологія –  це наука про душу, але вона описує і тлумачить відношення та взаємини людини, але не вивчає душу, яка є однією із частин людини та живе за своїми стандартами і законами.

В Метагалактичній Основі Освіти, Людина визначається як анатомічна цілісність біологічної, клітинно-суб’ядерної, і всевишньої, духо-вогняної будови кожного, яка пристосовується до рівня матеріальної організації Буття і синтезується з умовами ієрархічної взаємокоординації Життя.

Базою Метагалактичної Основи Освіти Людини-Творця є Екосферний розвиток.

Це необхідність вивчення і залучення до педагогічного процесу системи внутрішньої організації Людини та створення потрібної теоретичної бази для філософії освіти Людини.

Термін «Екосферна» – Сфера Дому (Еко з латинської, – Дім) означає цілісність життєдіяльності Людини в усіх напрямках, комплексність її життя, як зовнішнього так і внутрішнього.

Тому концепція Екосфери є методологічним принципом моделювання системи індивідуального розвитку і освіти, що формує цілісний підхід в освіті.

Індивідуальний підхід до кожного учня є основним.

Дуже часто індивідуальний підхід в освіті замінюють технічними засобами. Це, звісно, корисно, але не варто змішувати інструменти і технології освіти з індивідуальністю самої Людини та колективним середовищем, тією неповторною атмосферою, де вона зростає.

Необхідно обрати потрібний напрямок в освіті, який зможе забезпечити виховання Людини-Творця. Це Людина,  яка сама створює навколишню дійсність за допомогою Ієрархічної компетенції та своїх потенційних можливостей, яка б просувала та розвивала різноманітні види діяльності, що їй цікаві. Тим самим, вона розвивала б і суспільство, і людство вцілому, і планету.

Мета – це розробити систему Освітніх заходів, спрямованих на формування Людини, яка має чітку і визначену філософію власного життя, яка несе собою генезис внутрішньої та зовнішньої еволюції цивілізації людства.

Завдання – створити систему Освіти за допомогою Основ і Стандартів Нової Епохи – Метагалактичної, з наступним етапом формування Людини-Творця, яка спроможна компетентно і мудро керувати умовами Екосфери.

Формуючи Основи Освіти України, нам необхідне чітке бачення Образу Української Нації. Того образу, якого набуде Людина в результаті взаємодії з виховною і освітньою сферою діяльності держави.

Ми вбачаємо нашу міссію: «Виховати філософію Метагалактичного життя кожного українця», розширюючи і поглиблюючи аспект «Філософії серця» масштабом та силою космосу.

Адже рівень людського та територіального потенціалу дуже високий!

Приклад аспекта багатовимірного сприйняття.

Наші пращури, козаки-характерники мали навички просторово-багатовимірного прояву.

Вони входили в концентрацію сил власного духу, тим самим синтезували собою і навколо себе декілька видів простору. Ця можливість закладена у потенціалі кожної людини. Однак, стрімкий технологічний прорив заклав передумови того, що базові методики багатовимірного прояву  людського начала розвиваються лишень в окремих групах і напрямках.

Здатність сприймати аспекти різноманітних просторових мірностей найкраще виховується і розвивається у дітей віком до 5 років.

Сприйняття і бачення Мірностей здійснюється практичною реалізацією у такій послідовності:

Спін будь-якого виду мірностей,

Частка будь-якого виду мірностей,

Атом будь-якого виду мірностей,

Молекула будь-якого виду мірностей,

Елемент будь-якого виду мірностей,

Точка будь-якого виду мірностей,

Точка-іскра будь-якого виду мірностей,

Іскра будь-якого виду мірностей,

Крапля будь-якого виду мірностей,

Куля будь-якого виду мірностей,

Об’єм будь-якого виду мірностей,

Континіум будь-якого виду мірностей,

Сила будь-якого виду мірностей,

Розряд будь-якого виду мірностей,

Нитка будь-якого виду мірностей,

Ядро будь-якого виду мірностей.

 

Маючи базу данних, яку розробили, доповнюють і допомагають реалізувати співробітники Метагалактичних Центрів України, Освіта Людини-Творця включає такі основи:

 1. Основа Антропного принципу. Спільною єдністю Всесвіту, вся система освіти, яка виховує Людину-Творця, направлена на її індивідуальний розвиток та підготовку.
 2. Основа Ієрархічного Централізму. Це нелінійна багатовимірна та багаторівнева єдність різнонаправлених систем навчання індивідуально-колективного явища Людини-Творця.
 3. Основа Образ-типу Людини являє динамічний синтез якостей, властивостей, умов цілісності Людини, які реалізуються за допомогою здібностей та можливостей наступної ієрархічної самоорганізації.
 4. Основа Індивідуально-творчої Майстерності. Компактифікація знань, умінь, навичок та застосування внутрішніх резервів та талантів Людини-Творця.
 5. Основа Інваріантного синтезу. Максимальна компактифікація сенсу і сутей того, що вивчається, у мінімальний базовий принцип або комплекс основ, який призводить до стратагемічного мислення учасників.
 6. Основа Конфедерації оцінок. Ієрархічна матриця дев’ятирівневого виду з великою потужністю оцінювання, в якій по-горизонталі фіксуються якість інваріантного синтезу обізнаності учасника.
 7. Основа Екосферної психодинаміки. Розробка умов практичної реалізації різноваріативного прояву кожного за допомогою стратегії і тактики взаємодії, що компактифікуються, безпосередньо в середовищі дому.
 8. Основа Гувернерства. Це система виховного комплексу індивідуального зростання кожного з почуттям гідності у прояві можливостей, компетенції та перспектив.

А тепер докладніше про кожну з основ.

1.Антропний принцип.

Антропний принцип в освіті засновано на науковому принципі розвитку Людини Метагалактикою. Розумне життя у Метагалактиці є необхідним наслідком її фундаментальних якостей та передбачає наявність набору зовнішніх умов, метагалактичних у тому числі, для подальшої еволюції Життя. Цей принцип узгоджується з універсальним законом розвитку систем із зовнішнім середовищем: будь-яка система розвивається комплексно, разом з умовами зовнішнього середовища, а потім, досягнувши розвитку і виходячи на новий еволюційний рівень, починає впливати на зовнішнє середовище, розвиваючи його.

Дія цього принципу в освіті визначає як роль освіти, так і роль Людини у суспільстві. Система освіти, як частина суспільства, плекає, виховує, розвиває Людину для виконання нею функції розвитку самого Суспільства, держави, планети.

Антропний принцип передбачає налаштування всього процесу освіти, виховання, реалізації у суспільстві на основі виявлення і розкриття призначення Людини, визначення її місця у Суспільстві. Принципом передового розвитку суспільства за допомогою освіти, яка розкриває всі можливості, є вихід учня у суспільство, щоб розвивати його, тобто розширювати кордони, розвивати суспільство. Керувати розвитком, процесами у суспільстві в тому місці, де він може це зробити найліпшим чином. Людина зростає не у якості кадра або гвинтика для системи, а як точка розвитку суспільства. Її завдання – шукати, будувати і привносити у життя нове.

Антропний принцип визначає освіту Людини не за функціями, які встановлюються суспільством, а за схильністю і спрямованістю розвитку самої Людини. Розмаїття, багатоманітність і варіативність творчо розкритих та реалізованих людей настільки велика, що задовольнить будь-які потреби суспільства у спеціалістах різного ступеню, глибини, професіоналізму та масштабу задач, які необхідно вирішити. І головна місія освіти – забезпечити розкриття цього різноманітного потенціалу Людини. Кожна людина є цінною і унікальною. Але її унікальність може бути застосована та оцінена тільки як взаємодія з іншими у сумісній діяльності, тому що Людина – одиниця розвитку суспільства. Задача освіти не давати блоком готові знання із суспільства, а допомогти в людині зародитися новим знанням, досвіду, перспективам, прагненням, мріям, цілям, які потрібні та конструктивні для суспільства. Зростає необхідність підготовки учнів до життя у світі, що стрімко змінюється. Не деякої суми знань в різних наукових напрямках, а розвиток можливостей особистості. Знання швидко стають застарілими. Значить, завдання – навчатися учню чомусь новому самостійно, шукати і знаходити потрібну інформацію, знання, вміти нею користуватися, застосовувати у житті свої нові навички. Це стає можливим, якщо учень свідомо ставиться до своєї освіти, свого місця і ролі в суспільстві.

Така Людина не тільки знає свої цілі, завдання, мрії. Вона вміє їх досягти, знає як це зробити, де і коли застосувати весь комплекс знань, умінь, навичок. І, як наслідок, така Людина усвідомлює які знання , якої глибини і масштабу їй потрібні для своєї реалізації.

Як виростити таку людину визначає другий підхід концепції освіти, яку ми пропонуємо – Ієрархічний Централізм.

Завдання:

 • розробка методики виявлення призначення Людини;
 • розробка методик розкриття можливостей/ потенціалу Людини;
 • розробка принципів та методик созидательности/творення і творчості

2. Ієрархічний Централізм.

Ієрархічний централізм є механізмом реалізації антропного принципу.
Централізм передбачає, що Людина (учень), з його комплексом унікальних особливостей, є центрівкою/остовом системи освіти. При цьому, унікальні особливості і можливості  дозволяють виявити той рівень завдань, який може охопити учень.

Ієрархічність проявляється в різноманітті дисциплін, методів і рівнів освітньої системи, яка, співналаштовується зі здібностями, можливостями та завданнями учня, відображає освітній комплекс його індивідуального розвитку.

Ієрархічний Централізм – це не тільки впорядкованість освіти, але й нелінійне, багатовимірне, багаторівневе поєднання різних дисциплін і методів, орієнтованих на індивідуальність Людини.

Завданням ієрархічного централізму є формування типологічної (на основі образ-типів) індивідуальної освітньої траєкторії розвитку кожного учня, кожної Людини. За допомогою нелінійного поєднання елементів освітньої системи і створення такого освітнього процесу, який необхідний і властивий саме цій Людині. Для розкриття її здібностей, вирішення її життєвих та особистих завдань і професійної орієнтації.

Ієрархічний Централізм  розкриває індивідуальність Людини, формує її потрібність і значимість для суспільства відповідно до її здібностей. У поєднанні з принципом «Перший серед рівних», Ієрархічний Централізм знімає будь-які тенденції порівняння людей між собою, конкуренції, призводить до рівності, толерантності та цінності кожної людини. Це має відношення до педагогів, до учнів, і до системи освіти в цілому.

Кожна людина, за своєю природною організацією, готова до певного поєднання знань, до їх глибини і масштабів. За цим принципом будується ієрархічність суспільства, коли кожна людина на своєму місці реалізує себе за принципом колективного взаємного доповнення.

Завдання:

— розробка методики побудови освітніх індивідуальних комплексів;

— розробка ієрархічних принципів нелінійного поєднання різноманітних освітніх методик і програм;
— опрацювання освітньої компоненти принципу колективної додатковості, принципу «Перший серед рівних» – моральне лідерство принципу співробітництва;

— розробка методик формування багаторівневої і багатовимірної освіти (різні рівні і глибина освіти для різних здібностей, прагнень і глибини реалізації учня);

— розробка методик реалізації принципу ієрархізації при рівності усіх учасників.

Ієрархічний Централізм ставить два питання:

– Яким чином дізнатися, що саме розвивати в Людині?

– Як всю індивідуальну різноманітність програм звести до якоїсь типологізації в освіті?
Щоб дати відповідь на ці питання, ми переходимо до третього принципу освітньої концепції – поняття Образ-типу Людини.

3. Образ-тип Людини.

Образ Людини – це його схильність до діяльності, синтез усіх його здібностей, можливостей, найкращих якостей і властивостей. Представляється у вигляді Образ-типу.

Образ-тип – це не психотип, не характеристика особистих і психологічних властивостей, хоча їх включено до Образ-типу, це цілісний синтез Людини «на сьогодні», з тенденцією і перспективою розвитку Людини в наступний Образ-тип.

Образ-тип (похідна від російського – образовательный, образующий  тип) – це динамічний набір якостей, властивостей, умов, в синтезі  здібностей і можливостей людини. Це те, через що і як йде саморозвиток людини, природність сприйняття життя яким воно є. Будь-який учень несе свій Образ-тип і під ракурсом Образ-типу сприймає будь-які об’єктивні закони, отримує знання і освіту в цілому.

За допомогою Образ-типу виявляються нові можливості, нові знання, новий ракурс діяльності Людини, здобуваються нові якості та властивості особистості.

Образ-тип синтезує всі ракурси і аспекти освіти та внутрішні можливості і перспективи, і як результат дії Образ-типу, складається цілісність, відбуваються якісні зміни Людини і вона переходить на новий, вищий рівень сприйняття світу, займає якісно іншу позицію спостерігача. І цим народжується новий освітній тип Людини, як наступний етап її розвитку.

Під час заняття  педагог застосовує три-чотири рівні (методики) викладання для учнів з різними образ-типами одночасно.

Освіта за  методикою Образ-типів виводить Людину на нові сенси, нову суть, нові ідеї. В результаті чого, Образ-тип дитини може змінюватись і переходити в більш високу його якість, але при цьому він має відповідати стандартам даного рівня образ-типу.

8 основних рівнів Образ-типів:

8. Сообразуючий – проникливий.

7. Трансформуючий / трансвізуючий (від слова трансвізор – той, що виходить за межі) – пластичний, здатний трансформуватися.

6. Цілісний – свідомий, врівноважений.

5. Творчий / креативний – спрямований, творчий.

4. Когнітивний – такий, що вивчає, раціонально пізнає.

3. Чуттєвий / психологічний – емоційний (переживає).

2. Реагуючий – той, що відчуває, соціалізований.

1. Побутовий – тілесно-існуючий.

Найпоширеніші образ-типи: перший – побутовий, другий – реагуючий, третій – психологічний, четвертий – когнітивний, п’ятий – креативний.

Креативний рівень – це здатність до інтелектуальної творчості, відповідно до свого віку.
Когнітивний – коли дитина не просто вивчила, а знає, може пояснити своїми словами, причому варіативно, з урахуванням напрацьованих навичок.

Психологічний образ-тип: «Я розумію урок, але пояснити сам не можу».
Коли дитина має третій, четвертий або п’ятий образ-тип, а батьки перший або другий, взаєморозуміння в сім’ї складаються не просто. Батькам необхідно самовдосконалюватися, щоб піднятися до певного рівня образ-типу дитини.

Образ — тип учня на якихось предметах може бути когнітивним і креативним, а на менш для нього цікавих, або до яких немає здібностей, образ-тип учня може бути  на рівні «розуміння», але не більше. За підсумками, учень просувається креативно і когнітивно там, де йому цікаво. Як наслідок, його здібності виявляються і зростають, а на менш цікавих предметах рівень образ-типу нижчий.

Викладачеві необхідно враховувати те, що у дитини зазвичай діє мінімум три образ-типи, один з них головний. За всіма предметами стимулюються відразу три образ-типи, і за підсумками чверті або півріччя виявляється, який образ-тип головний. Якщо це повторюється протягом року-двох, можна вважати, що цьому учневі властивий, наприклад, четвертий образ-тип, але при цьому він може на окремих предметах діяти і п’ятим, виконуючи завдання за індивідуальними методиками.

Завдання:

— Розробка освітньої матриці Образ-типів.

— Розробка методик визначення відповідності образ-типів учнів і педагогів.

— Розробка  моделей компетентності для кожного образ-типу.

— Розробка методик переходу (розвитку) з одного образ-типу в інший, більш високий.

— Розробка методик зростання частин Людини.

Завданням освітнього процесу є не тільки виявити Образ-тип, але і розгорнути потенціал і можливість зростання його могутності до більш високого Образ-типу.

Педагог, що сприяє зростанню образ-типу учня, повинен володіти образ-типом більш високого рівня.

4. Індивідуальна Творча Майстерність (ІТМ).

ІТМ сприяє розкриттю внутрішніх резервів і талантів людини за допомогою мистецтва і циклу індивідуальних предметів. ІТМ – це комплекс, що включає в себе синтез кращих творчих методик (театральна майстерність, риторика, хореографія, психологія і т.д.), спрямований на «розробку» людини і конструктивне нівелювання комплексів, блоків, страхів, затисків. Мета ІТМ – навчити дитину управляти своїм життям. ІТМ – це інноваційна діяльність для дитини, де вона пізнає себе – можливості свого розуму, тіла тощо і вчиться техніці оволодіння своїм потенціалом.

Один з таких предметів – психодинамічна грація – це хореографія, але з методами образ-типу, що відповідає індивідуальності кожної дитини, тобто образ-типу відповідної тілесної форми.

Різним типам конституції тіла необхідне індивідуальне навантаження відповідно. При цьому всі повинні вміти танцювати і виглядати елегантно. І основне завдання педагога в тому, щоб учнів з різною конституцією тіла організувати одним уроком так, щоб психодинамічно за підсумками вони виглядали граціозно, що в танці, що рухаючись в своєму повсякденному житті.

Психодинамічна грація.

Психея – з давньо-грецької, душа. Коли йде музичний супровід хореографії, то виникає ефект, коли людина відкривається музиці, почувається в ній вільно, і музика ніби проникає в її тіло. Необхідно учнів навчати не просто танцю, а щоб вони у динаміці могли передавати внутрішні почуття та асоціації, тобто щиро висловити музику, так як вони можуть. При багаторазовому повторенні у людини народжується своя природна грація, у неї знімаються м’язові та інші блоки. Психодинаміка занурює в музику, в чуттєвий і душевний процес тілесної дії. Крім, власне, танцю, необхідно пояснювати дітям, що саме відбувається з їх тілом. Діти повинні усвідомлювати, що таке грація.

Дівчатка, жіночно тримають спину, а хлопчики, мужньо та елегантно можуть подати руку дамі, навіть просто в автобусі. У даному напрямку необхідно не тільки навчати хореографії, а ще й виховувати граційні відносини між дітьми.

ІТМ спрямована на організацію розкриття особливостей і таланту людини, починаючи від спроб реалізувати себе в чомусь, до набуття майстерності управління.

Управління майстерністю (УМ) – це наступний рівень свідомої реалізації своїх здібностей у житті. І якщо дитина застосовує ІТМ, щоб розвинути себе, то управління майстерністю має на меті реалізацію себе у суспільстві. ІТМ розвиває техніку створення (чого-небудь), а управління майстерністю передбачає освоєння інноваційної діяльності, що базується на своїх здібностях. У дітей розвивається поняття рівності (перший серед рівних) – усі займаються інноваціями, але кожен відповідно до своїх здібностей.

Майстерність управління здобувається у Центрах інноваційної дитячої та юнацької творчості (спортивні, патріотичні, лабораторії природознавчих наук, школи мистецтв, тощо). Дітям просто необхідно надавати можливість різноманітного розвитку. Повинна розвиватися не технічна творчість (повторити), а інноваційно-технічна – вдосконалити, створити нове. Центри інноваційної дитячої та юнацької творчості – концентрація потенціалу розвитку суспільства.

Завдання:

 • розробка систем ІТМ для різних образ-типів.
 • організація впровадження різноманітних методик ІТМ у дисципліни, інваріанти та предметні цикли.
 • Розробка методик розвитку ІТМ учня до рівня майстерності управління
 • Розробка нових форм інноваційної діяльності для дітей та юнацтва.
 • Розробка нових послуг, форм, методик інноваційної діяльності в освіті.
 • Формування освітніх програм для підготовки нових педагогічних кадрів для роботи у Центрах інноваційної дитячої та юнацької творчості.

5. Інваріантний синтез.

Кожному типу учнів, за їх образ-типами, відповідає визначений освітній комплекс. Нелінійне сполучення предметів та методик будується за принципами інваріантів та предметними циклами.

Інваріант – мінімальний системно створений набір змістовних (сутєвих) принципів предмета, що утворює базову основу предмета. Залежно від обраного рівня пізнання предмета, даються різні глибина, зміст і методи, які добудовуються на базову основу предмета. Інваріанти – системні принципи розробки і ведення дисципліни, що їх утворюють, побудова «стовпа» дисципліни і складення принципу його наповнення, в залежності від завдань. Гнучкий, варіативний, багатоаспектний і багаторівневий інструмент пошуку, складання і реалізації тієї інформації, яка потрібна в даний момент і для цього завдання, а не тримання баласту знань.

Даний системоутворюючий принцип основ спрямований на формування і розробку таких видів мислення як:

12. Математичне Мислення

11. Проникливе Мислення

10. Інтуітивне Мислення

9. Методичне Мислення

8. Мірностне Мислення

7. Абстрактне Мислення

6. Образне Мислення

5. Асоціативне Мислення

4. Логічне Мислення

3. Формальне Мислення

2. Конкретне Мислення

1. Мислення Факту (основоположні одиниці Знання / Віри)

Також пропонуємо, для осмислення, розробку таких видів мислення, як: Творче, Провидче, Теоретичне, Стратагемічне, Наукове, Парадигмальне і Філософське Мислення.

Цільна дисциплінарність – наступний рівень міждисциплінарності: взаємозв’язок різних (всіх) предметів за деякими системоутворюючими законами та принципами.

Предметні цикли – це горизонт дисциплін за суттєвим взаємозв’язком предметів між собою.

Гуманітарний – предмети, що розвивають ментальність та свідомість (література, українська мова, іноземна мова, історія).

Природознавчо-науковий. Розвиває знання законів, за якими існують світ, природа і суспільство.

Мовно-знаковий (символьний). Комплекс дисциплін, що використовують в основному знаки, символи, коди (музика, математика, державна та іноземна мови і т.п.)

Перспективою є поетапний перехід на синтез Основних напрямів Освітніх наук Нової Цивілізації:

— Людського Синтезу – синтезом усіх наук про Людину і розробку нових

— Природничо-наукового Синтезу – синтезом природознавчих наук і розробку нових

— Гуманітарного Синтезу – синтезом гуманітарних наук і розробку нових

— Лінгвістичного Синтезу – синтезом лінгвістичних наук і розробку нових

— Індивідуально-творчого Синтезу – синтезом наук про мистецтво і розробку нових

— Технологічного Синтезу – синтезом наук технологій і розробку нових

— Космічного Синтезу – синтезом космічних наук та розробку нових

— Геосинтезу – синтезом наук про планету і розробку нових

Завдання:

— Розробка інваріантів (кластерів) для різних дисциплін.

— Розробка комплексів предметів за системоутворюючими критеріями.

— Розробка методик поєднання різних предметів за принципами ізоморфізму і фрактальності.

— Розробка концепції єдинообразу цільнодисциплінарності освітнього процесу протягом всього життя.

— Розробка системи взаємозв’язку інваріантів і образ-типів учнів.

— Розробка варіативного комплексу предметних циклів.

— Розробка Конструктиву освіти (КО) – вихідного компетентного комплексу, при якому учень чітко знає навіщо і що йому потрібно, і отримує в процесі освіти всі ці необхідні йому навички та вміння.

6. Система оцінки процесу навчання.

Формується вертикаль – це рівень образ-типу – від 1 до 9, і горизонталь – це оцінки, від 1 до 9. Система оцінювання здійснюється по вертикалі – рівень ОБРАЗ-Типу, і по горизонталі – результат виконаного завдання. Наприклад, 3/5, тобто 3-й рівень ОБРАЗ-Типу, оцінка 5 з 9. Таким чином, через таку систему оцінок, дитина вчиться ієрархизувати свою підготовку і цінувати вищий рівень завдань. Наприклад, краще отримати 2 на 4-му рівні, ніж 5 на 2-му рівні. Цією системою йде мотивація учня підвищувати свій рівень освітченості.

Раз на чверть аналізується індивідуальний графік розвитку дитини на основі звіту гувернера і графіка за системою оцінок. Проводиться бесіда з батьками, обговорюються рекомендації, і розглядаються здібності дитини щодо її схильностей, тобто на що потрібно звернути увагу.

Завдання:

— Розробка нової об’єктивної системи оцінювання в освіті;

— Розробка принципу оцінювання учня з самим собою, за системою критеріїв, що визначають прогрес в процесі його розвитку;

— Розробка своїх шкал оцінювання для кожного образ-типу, за своєю системою критеріїв;

— Розробка системи оцінювання учня і педагога одномоментно і взаємопов’язано.

7. Екосферна психодинаміка.

Екосферна психодинаміка – це необхідність вивчення і залучення до педагогічного процесу системи внутрішньої організації Людини і створення необхідної теоретичної бази філософії освіти. Термін «екосферний» – Сфера Дому (Еко – з лат. Дім) означає цілісність життєдіяльності всіх сторін Людини, комплексність її життя, як зовнішнього, так і внутрішнього. Тому концепція Екосфери є методологічним принципом моделювання системи індивідуального розвитку і навчання учнів у сучасній школі відкритого типу як цілісного підходу в освіті.

Базис Екосферної освіти передбачає включеність в систему освіти всіх сторін життя людини – від ментального, душевного, розвитку духу, до конкретного вільного буття особистості людини в природі і суспільстві. Екосфера визначає рівень сприйняття Людиною Світу (від вузько-особистого до глобально-планетарного).

Дім Людини (Екосфера) – це синтез умов, умінь, навичок розвитку, в яких людина живе і діє. Навколо людини складається середовище, яким вона розгортає можливості свого розвитку в соціумі. Поведінка людини формується екосферною освітою, і проникається з Екосферою району, села, міста (соціо-культурним кодом). Таким чином, формується типологія поведінки громадян на одній території, являючи один з аспектів культурної особливості.

Екосферна освіта – це створення навколо людини середовища, щоб вона могла мудро будувати майбутнє країни, грунтуючись на своїх сильних сторонах. Те, що в звичайній освіті часто залишається всередині, як накопичені знання, екосферною освітою розгортається сферою застосування зовні. Екосфера формується тільки за активної життєвої позиції Людини.

Екосферна освіта передбачає розвиток Екосфер 4-х рівнів:

— Екосфера Людини. Це рівень самопізнання людини і її активного розвитку.

— Екосфера Сім’ї. На цьому рівні людина вчиться взаємодіяти і відбудовувати первинне співтовариство, вчиться приймати і віддавати (особистісно-орієнтовано).

— Екосфера Співтовариства. На даному рівні людина включається у взаємодії з громадами різних рівнів і типів (професійної, територіальної належності і т. п.). Через взаємодію із спільнотою, людина шукає реалізації свого призначення і вчиться служити іншим людям. Розвивається принцип «брати-віддавати» на суспільно-значущому рівні.

— Екосфера Планети (глобальний, Ноосферний рівень). Людина починає мислити глобальними процесами і усвідомлювати своє місце в Світі. Заслугою Екології і Сталого розвитку є розгортання глобального мислення Людини, коли звичайні люди стали замислюватися над планетарними проблемами і процесами.

Екосфери всіх 4-х рівнів розвиваються паралельно і взаємопов’язані.

Завдання:
— розробити концепцію Экосферної освіти;
— розробити методики побудови та застосування екосферами;
— розробити взаємодії різних экосфер (індивід – сім’я – суспільство – ноосфера);
— розробити взаємозв’язок внутрішніх умов розвитку Людини та їх інтеграція у зовнішню діяльність Людини (зовнішні умови існування).

8. Гувернерська Основа.

Для виховання дітей необхідний незалежний класний керівник — гувернер.
Гувернер веде індивідуальний журнал, в який заносить дані про дитину, і веде запис, у кого які особливості, щоб потім рекомендувати педагогам – предметникам, за необхідності, методи індивідуального підходу до кожної дитини. Гувернер формує і відстежує підготовку, зміст завдання. Також він складає графік розвитку дитини з урахуванням її образ-типу. І на основі індивідуального журналу гувернер працює як із самою дитиною, так і з педагогами та батьками.
Маючи індивідуальну підтримку, діти швидше розвиваються. Гувернер повністю зайнятий тільки індивідуальними завданнями кожної дитини зі свого класу, й інших навантажень у нього немає. Якість навчання набувається за рахунок особистого контакту. Дитина легше відгукується, у неї часто поліпшуються стосунки з батьками, педагогами і в цілому відбувається соціалізація. Важливий сам факт індивідуального відношення. Дитина почуває себе захищеною, стає більш відкритою, звільняється від комплексів і швидше розвивається. А швидкий розвиток дуже важливий для освіти.

Нова педагогічна спеціалізація, що відповідає за виховання і ведення освітнього процесу, здійснює кілька функцій:

— допомагає учневі сформувати цілісність світогляду і системи навчання;
— формує екосферу співтовариства;
— працює як соціальний педагог, здійснює зв’язок із сім’єю учня;
— вчить учня самостійності ;
— є «мостом» між педагогами-предметниками та учнем;
— відповідає за розвиток образ-типу учня та якісний перехід на більш високий образ-тип;
— акцентує увагу на тому, щоб учень чітко знав, навіщо і що йому потрібно отримати в процесі освіти, які навички і вміння стануть в нагоді у житті.

Завдання:
— формування програми навчання Наставників при педагогічних вузах (нова спеціалізація педагога, відповідального за виховання і складання цілісного розвитку учнів);
— розробка моделі компетенцій Наставника;
— формування програм багатопланового виховно-освітнього розвитку молоді;
— розробка принципів і методик патріотичного виховання;
— розробка програм і методик взаємодії школи і сім’ї з питань виховання;
— формування програми навчання Наставників для педагогів (пед. колективів);
— розробка методик Супроводу Наставниками освітнього процесу учня.

Метагалактична Основа Освіти являє собою матричну систему і складається цілісним комплексом принципів та засад, які розгортають глибину суті освітнього процесу, виявляє нові цілі, задачі і ролі учня та педагога, нові принципи взаємодії освітньої системи і суспільства, учня та суспільства.
Базовою Основою Освіти є перехід від учня до Людини, за яким система освіти змінює ракурс своєї діяльності від передачі знань учням, до виховання та надання освіти гідній Людині-Творцю, що створює Нову Цивілізацію.

Підсумок.

Освоюючи історичні факти про напрацювання наших предків, вивчаючи та досліджуючи досягнення українських сучасників, ми зможемо сформувати патріотизм культурно-цивілізаційного порядку. Генезисом занурення в глибину генетичних задатків Нації із застосуванням передових розробок людства планети, ми виховаємо Людину-Творця Метагалактичного масштабу. І це реальна можливість еволюційного шляху зростання кожного українця, української нації і цивілізації планети в цілому до Метагалактичної Цивілізації у всій могутності даного явища. Вивчаючи досвід і напрацювання цивілізованих спільнот, що мають у своїй основі різні напрями розвитку (природоцентризм, антропоцентризм, техноцентризм, біоцентризм і основу сталого розвитку), ми виявляємо і синтезуємо кращу основу різноманітної цивілізаційної мудрості людства, закладаючи цим синтезом початок Метагалактичної Цивілізації людства планети Земля.

Співробітники «Метагалактичного Центру Запоріжжя» розробляють і реалізують методики розвитку потенціалу Людини на основі передових інноваційних досліджень наукових співтовариств планети.

Ми готові брати участь в апробації і впровадженні наших методик в освітню систему Української Нації, для виховання навичок парадигмального погляду Людини-Творця української Цивілізації.

Розробка і розкриття потенціалу Людини повинні стати Основою Освіти нашої держави.

Тому що вивчення і розкриття внутрішньої мощі людини – це та базова основа освітньої системи, яка дозволить Нації еволюціонувати у якісно новий рівень.

                                        Організатор Проекту Анна Стецюк ГО «Метагалактичний Центр Запоріжжя»

                Керівник Тамара Ткаченко ГО «Філософсько-просвітницький МЦ Біла Церква»

Поделиться: